Sözlükte "mühür" ne demek?

1. Bir kimsenin, bir kuruluşun adının ya da sanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lastik gibi şeylerden yapılmış araç, damga, kaşe.
2. Bu araçla basılan ve imza yerine geçen ad.
3. (yetkili orunlarca) kapatılan bir yerin kapısına ya da bir şeyin ağzına onun izinsiz açılmasını önlemek için mühür mumuyla ya da kurşunla basılan damga.

Mühür kelimesinin ingilizcesi

n. seal, signet, impress, cachet, signature
Köken: Farsça